Heterosis teriminin tıbbi anlamı; n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.