Heterotaxia teriminin tıbbi anlamı; n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.