Heterotopia teriminin tıbbi anlamı; n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.