Heterotrophia teriminin tıbbi anlamı; n. Gıdasızlık, heterotrofi.