Heterozygosis teriminin tıbbi anlamı; n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.