Heterozygosity teriminin tıbbi anlamı; n. See: Heterozygosis.