Heterozygote teriminin tıbbi anlamı; n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.