Heterozygous teriminin tıbbi anlamı; a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.