Hexosephosphate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.