Hexylamine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).