Hexylresorcinal teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Beyaz veya sarımtrak billurlar (antiseptik ve solucan düşürücüdür).