Hiatus Canalis Sacralis teriminin tıbbi anlamı; anat. Sakrum kanalı yarığı.