Hibb's Operation teriminin tıbbi anlamı; n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.