Hiccough, Hiccup teriminin tıbbi anlamı; n. Hıçkırık, singultus.