Hilton's Operation teriminin tıbbi anlamı; 1. Penis ampütasyonu; 2. Koltukaltı apsesini açma ameliyesi;