Hip Joint teriminin tıbbi anlamı; Kalça eklemi, articulatio coxae;