Hipernation teriminin tıbbi anlamı; n. Bazı hayvanların kış uykusu.