Hippocratic Sound teriminin tıbbi anlamı; Çalkantı sesi;