Hippocratic Succussion teriminin tıbbi anlamı; Plevra boşluğunda sıvı bulunup bulunmadığını anlamak için hastayı sarsma.