Hippocratic teriminin tıbbi anlamı; a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.