Hippocratist teriminin tıbbi anlamı; n. Hipokrat okuluna mensup hekim, Hipokrat'ın tıp öğretisine inanan ve bu sistemi uygulayan hekim.