Hippuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.