Hippuric teriminin tıbbi anlamı; biochem. Ot yiyen hayvanların idrarında bulunan bir asit (C9H9NO3);