Hircismus teriminin tıbbi anlamı; n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.