Hirudin(E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).