Histaminase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.