Histamine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.