Histas teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuyu eritici enzim.