Histic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.