Histidinaemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kandaki histidin miktarının artmış olduğu kalıtımla ilgili bir durum.