Histionic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.