Histodiagnosis teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.