Histodialysis teriminin tıbbi anlamı; n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.