Histogneesis teriminin tıbbi anlamı; a. Vücut dokularının oluşması.