Histohydria teriminin tıbbi anlamı; n. dokuad aşırı su toplanması hali.