Histohypoxia teriminin tıbbi anlamı; n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.