Histokiesis teriminin tıbbi anlamı; n. Vücut dokularındaki hareket.