Histological teriminin tıbbi anlamı; a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.