Histolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.