Histonomy teriminin tıbbi anlamı; n. Doku gelişimi kanunları.