Histopathology teriminin tıbbi anlamı; n. Patolojik histoloji