Histophysiology teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.