Histoplasma teriminin tıbbi anlamı; n. Bir mantar türü,histoplam.