Histotome teriminin tıbbi anlamı; n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.