Hogben Test teriminin tıbbi anlamı; Xenopus Levis cinsi kurbağalarda yapılan gebelik testi;