Holergasia teriminin tıbbi anlamı; n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.