Holistic teriminin tıbbi anlamı; a. Bütünlüğe ait.