Holoblastic teriminin tıbbi anlamı; a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.