Holodiastolic teriminin tıbbi anlamı; a. bütün diyastolü işgal eden.