Hologastroschisis teriminin tıbbi anlamı; n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.